הליך פשיטת רגל

התמודדות עם חובות כבדים היא מורכבת, ויש לה השלכות על ההתנהלות היומיומית ברמה הכלכלית וגם ברמה האישית והנפשית. בעוד השאיפה היא כי כל אדם, עסק או חברה ישלמו את חובותיהם במלואם ובמועדם, ברור כי ישנם מקרי קיצון שבהם אין החייב יכול לעמוד בכל ההתחייבויות שלקח על עצמו. אחד הכלים שעומדים לרשות החייב ולרשות הנושים הוא הליך פשיטת רגל פשיטת רגל, ולמרות השם המאיים – מדובר בהליך מסודר שמטרתו לסייע לשני הצדדים.

מהו הליך פשיטת רגל?

פשיטת רגל היא סטטוס משפטי שתפקידו לפתור את הסיטואציה שבה החייב אינו יכול לעמוד בכל התחייבויותיו.
מצד אחד תשלום חובות הוא תנאי בסיסי להתנהלות של מערכת כלכלית תקינה, ועל כן ישנה מערכת שלמה שתפקידה להגן על הנושים ולוודא כי אכן יקבלו את כספם. אך מהצד השני ברור לכל כי ישנם מצבי קיצון בהם אדם או חברה מגיעים למצב שבו אינם מסוגלים להחזיר את כל חובותיהם. הליך פשיטת רגל נועד על מנת לוודא כי החייב נהג בהגינות ובתום לב, לבחון אילו סכומים כן ניתן להציל ולחלק אותם בין הנושים. בסופו של התהליך ניתן הפטר – כלומר מחיקת כל החובות (פרט למספר יוצאי דופן, עליהם נפרט בהמשך), כך שהחייב יוכל להשתקם מבחינה כלכלית, ולא יימצא תחת איום של נושים.

מה הם שלבי ההליך?

השלב הראשון הוא כמובן הגשת בקשה לפשיטת רגל. את הבקשה יכול להגיש החייב מיוזמתו, או שהנושים יכולים להגיש אותה כנגדו. החוק מגדיר בצורה ברורה מתי ניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל, כאשר ישנם תנאים מעט שונים בעבור אדם פרטי ובעבור גופים שונים כמו עסקים וחברות.

אחר הגשת הבקשה התיק יתנהל בבית המשפט המחוזי, והשופט יחליט האם לתת צו כינוס נכסים. מטרתו של הצו היא להקפיא הליכים שונים המתנהלים כנגד החייב (למשל הליכי גבייה בהוצאה לפועל), אך גם להקפיא את התנהלותו של החייב ולמנוע ממנו לצבור חובות נוספים. בשלב זה ימונה נאמן שתפקידו לבצע חקירה כלכלית על מנת לקבוע את מצבו של החייב, הן מבחינת גובה החובות והן מבחינת נכסיו ויכולתו הכלכלית. במקביל ישנן סנקציות שמופעלות על החייב כמו איסור יציאה מהארץ, וקביעת הסדר תשלומים למשך תקופת החקירה.

בשלב הבא תבוצע חלוקת הנכסים על פי סדר עדיפויות הקבוע בחוק. 
והשלב האחרון של הליך פשיטת רגל הוא מתן צו הפטר. לאחר שבית המשפט השתכנע כי לא נותרו עוד נכסים בידי החייב וכי אין באפשרותו לשלם את יתרת חובותיו, ניתן צו ההפטר שמוחק את יתרת החוב. צו ההפטר אינו חל על קנסות, דמי מזונות וחובות שנצברו שלא בתום לב.

חלוקת הנכסים וצו הפטר

ברור לכל כי אדם או חברה אשר מגישים בקשה לפשיטת רגל הגיעו למצב שבו אינם יכולים לעמוד בכל ההתחייבויות שלהם, ועל כן רק חלק מהנושים יקבלו את כספם (או את חלקו). על מנת שחלוקת הנכסים תיעשה בצורה מסודרת ותקינה ישנן הגדרות מחייבות בחוק, הקובעות את סדר הקדימויות ואת אופן החלוקה. על פי החוק, הקדימות ניתנת קודם כל לנושים שהבטיחו את חובם באמצעות שיעבוד. אחריהם בתור נמצאות הוצאות הליך פשיטת הרגל. במדרגה הבאה נמצאים חובות כגון שכר עבודה, מזונות, דמי שכירות, מיסים מוניציפליים וכדומה. במדרגה האחרונה נמצאים כל שאר החובות. בנוסף, החוק קובע כי במידה וישנם כמה נושים הנמצאים באותה הדרגה, חלוקת הנכסים ביניהם תיעשה באופן שתואם את שיעור הנשייה שלהם.

סופו של התהליך הוא מתן צו הפטר, כאשר יש לכך כמובן מספר תנאים. מטרתו של צו ההפטר הוא לאפשר לחייב לפתוח דף חדש ולהשתקם הן מבחינה כלכלית והן מבחינה אישית.

הליך פשיטת רגל

להקטנת החובות שלכם עוד היום,

השאירו פרטים ואנחנו נחזור אליכם: